Strona główna   ›   O firmie   ›   Polityka jakości
Polityka jakości

Stosuje procesowe podejście do Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001-2000 dla zapewnienia skuteczności zarządzania i ciągłego doskonalenia jakości, gwarantując w ten sposób spełnienie zidentyfikowanych wymagań Klientów

  • Podnosi świadomość pro-jakościową pracowników zaznajamiając ich z ustaloną Polityką Jakości, tak, aby mogli się z nią utożsamiać.
  • Prowadzi Przeglądy Zarządzania dla oceny jego skuteczności zapewnienia stałego rozwoju.
  • Przekazuje odpowiedzialność za jakość na każdym stanowisku pracy poszczególnym pracownikom.
  • Zapewnia pracownikom dostęp do wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do ich działalności.
  • Ustala cele spójne z Polityką Jakości.
  • Jakość wyrobów i usług.

Dla satysfakcji i spełnienia wymagań Klientów najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do stałego doskonalenia wyrobów i usług obejmującego:

  • Nowoczesną technologię uzyskaną poprzez inwestowanie w park maszynowy
  • Podnoszenia kwalifikacji pracowników dla doskonalenia jakości
  • Skutecznego wdrażania Polityki Jakości, jej systematycznego uaktualnienia do zmieniających się wymagań jakościowych i istniejących możliwości technicznych

Pionier Display sp. z o.o. sp. k. kładzie nacisk na dobrą atmosferę i zespołową pracę, aby zapewnić miłą i profesjonalną usługę Klientom.